Sådan får du fjernvarme i 11 trin

Vi får løbende en del spørgsmål til processen indtil man har varme på sit hus. Nedenfor kan du se planen for at tilslutte din bolig, virksomhed eller institution. 

Trin 1
Via vores hjemmeside menu ”Tilslut til fjernvarme” godkender du at vi må sende yderligere materiale.

Trin 2
I e-Boks modtager du materialet, og kan med dette afgive en bindende tilmelding enten elektronisk eller på skrift. Det gøres ved at underskrive ”Aftale om levering af fjernvarme”.

Trin 3
Vi kommer på startbesøg, og aftaler placering af stik udendørs og unit indendørs. Her aftales også om der monteres udendørs fjernvarmeskab, eller monteres skjult ved gennemboring af soklen.

Trin 4
Vejen bliver gravet op, og vi udlægger fjernvarme i dit nærområde.

Trin 5
Stikledning til dit hus etableres. Der graves en rende fra vejen og til husmur. Der tilsluttes varmt vand i din stikledning.

Trin 6
VVS-installatør kommer på besøg og fjerner din gamle installation. De sætter din nye fjernvarmeunit op og sørger for indregulering – det hele foregår typisk i løbet af én dag.

Trin 7
​Du betaler tilslutningsbidraget når din unit er opstartet og der er varme på huset. Det koster 50.000 kr. inkl. moms for en standardinstallation.

Trin 8
​Hvis du har gas, skal du herefter give besked til Evida om at du skal afkobles. Bemærk: Der kan være gebyr for afkobling.

Trin 9
Opstår der behov for yderligere regulering af din varmeunit, gør vores teknikkere dette løbende.

Trin 10
Nu kører det – Assentoft Forsyning sørger for al drift, service og vedligehold.

Trin 11
Nogenlunde 25 år senere: Vi kommer og udskifter din unit, således at den levere billig og nem varme til dit hus i endnu flere år fremad.

Trin 3. Vi kommer på startbesøg hos dig og aftaler alle detaljerne.
Trin 4. Vejen bliver gravet op.
Trin 6. Vi fjerner din gamle varmekilde, rør og varmtvandsbeholder.