FAQ med ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål angående tilslutning af min bolig

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du kan tilmelde dig her.

Hvornår kan jeg forvente at blive tilsluttet fjernvarme?

Det er en usikker tid vi oplever, og fjernvarmebranchen er ingen undtagelse. Alle skriger på den grønne omstilling og branchen er ved at finde sit ben at stå på. Vores forventning er at de første forbrugere vil blive tilsluttet i udgangen af 2023. I 2025 forventer vi at de sidste forbrugere er tilsluttet. Hvornår det enkelte hus tilsluttes fremgår af etapekort, som udsendes snarrest.

Hvor langt er projektet?

Aktuelt er vi i gang med at projektere og udforme udbudsmateriale til entreprenørerne. 

Mit gasfyr går i stykker inden fjernvarmen kommer til mit hus, kan jeg få hjælp?

Ja, i perioden fra du har afgivet bindende tilmelding, og til fjernvarmen ankommer til dit hus stiller fjernvarmeværket et brugt gasfyr til rådighed, dog betinget af at dit gasfyr kræver større reparation. Afhentning og montering af det brugte gasfyr skal du selv udføre eller betale for udførsel af.

Jeg har et gammelt hus, kan det bruges til fjernvarme?

Ja, de fleste får monteret en direkte unit, som betyder at vandet fra værket går direkte videre ind i husets installationer. Ved tvivl foretages altid en trykprøvetest af huset. Skulle den vise at det ikke kan lade sig gøre, får du i stedet monteret en indirekte unit. Den sender ikke vandet fra værket direkte ind, og dermed kan nuværende tryk bevares. En indirekte unit har en lidt lavere udnyttelsesgrad og koster et ekstra gebyr på 3.750 kr. inkl. moms.

Hvad fylder fjernvarmeunit inde i huset?

Den almindelig direkte model har en bredde på ca. 54 cm, dybde på 25-30 cm og højde på 65-80 cm. Med de mål kan den indpasses i eksempelvis et almindeligt højskab. Den indirekte unit er en smule højere og dybere.

Inden besøg af VVS’er skal der være monteret et 220 volt udtag med jordforbindelse hvor unit kan tilkobles. Afstand mellem stik og unit må max. være 1,5 meter

Mit gas eller oliefyr er monteret midt i huset, hvordan kan jeg tilsluttes?

Det kan ofte godt lade sig gøre med en standardinstallation.

En standardinstallation til kr. 50.000 kr er inklusiv:

  • Unit monteret på indersiden af en ydervæg. Er det ikke muligt, kan der føres rør eller slanger frem til unitten. De første 4 meter føring er med i prisen, yderligere meter er ekstra betaling.
  • Rørføring indenfor er normalt synlige rør ved loft eller gulv.
  • Montage af unit i det samme rum som fjernvarmeslange indføres i.

Eksisterende gasrør og gasskab genbruges ikke.

I forbindelse med installation modtager du besøg hvor vi aftaler nærmere. Ved besøget kan andre løsninger eller egne ombygninger vendes, sådan at du får en optimal løsning. Egne ombygninger bestilles og betales af forbrugeren.

Hvordan føres fjernvarmeledningen ind i mit hus?

Stikledninger føres kun på egen matrikel.

Der er 2 muligheder for gennemføring:

  1. Fjernvarmeskab
  2. Skjult via hus soklen.

Fjernvarmeskab
Monteres udvendigt på dit hus og måler ca. 80×30×20 cm og fås i forskellige farver. Fra skabet bores der igennem ydervæg og på den måde kan slanger føres pænt ind til din fjernvarme unit.

Skjult via sokkel

Montage via soklen er muligt, såfremt at VVS’er har mulighed for at bryde gulvet op indvendigt og har godt med plads til at bore hullet. Forvent et hul på ca. 30×30 cm. Herefter bores der skråt igennem din sokkel. Montage via sokkel kræver at der ikke er gulvvarmeslanger e.lign. i gulvet på indvendig side. Du betaler selv for reetablering af klinker, fliser o.lign. belægning under unit.

Vi besøger dig inden for at aftale nærmere.

Jeg har supplerende varmekilder, må jeg bruge dem?

Man må gerne supplere med f.eks. solvarme eller træfyr. Ved montage af fjernvarmeunit kan der være ekstra arbejde med at sammenkoble anlæggene, i såfald kan der være en ekstra pris for at sammenkoble. Dette aftales ved startbesøget.

Mit hus har gulvvarme, hvordan tilkobles fjernvarmeunit til det?

I huse hvor der kun er gulvvarme, tilkobles fjernvarmeunitten, således at den styrer temperaturen i gulvarmen efter dit ønske. Samtidig sørger den også for at pumpe vandet rundt. Se en typisk installation her. Er dit hus med både gulvvarme og radiatorer, vil der på gulvvarmen være en pumpe og shuntventil, som blot bevares når huset tilkobles fjernvarme.

Spørgsmål angående priser og varmeøkonomi

Hvad med de stigende elpriser - får de indflydelse på varmeprisen?

Der er indgået kontrakt på køb af el til fastprisaftale de næste 10 år. Aftalen indebærer, at vi kan købe op til 90% af strømmen til en fast pris fra vindmøller og solceller.

Udsving i elprisen vil derfor kun påvirke varmeprisen lidt.

Hvis jeg ikke har de kr. 50.000 kan jeg så få fjernvarme?

Der er mulighed for at betale kr. 20.000 for en tilslutning og betale de resterende kr. 30.000 som afdrag over 10 år som et tillæg på din varmeregning. Det årlige tillæg vil være på ca. kr. 3.700 årligt.

Hvad er med i de kr. 50.000 tilslutningsbidrag?

Efter dialog med dig nedgraver vi op til 30 meter stikledning ind til bygningens nuværende varmekilde. Vi nedtager, demonterer og bortskaffer din nuværende varmekilde.

Dernæst monterer vi en fjernvarmeunit og indstiller den til dit hus. Slutteligt reetablerer vi opgravningen og sikre os at din fjernvarmeinstallation kører som den skal.

Se også spørgsmålet "Mit gas eller oliefyr er monteret midt i huset, hvordan kan det tilsluttes?"

 

Hvad er IKKE med i de kr. 50.000 tilslutningsbidrag?

Stikledninger over 30 meter er ikke indeholdt. Efter konvertering til fjernvarmen, kan der være behov for at reparere stedet hvor varmekilden var monteret, lukke evt. hul fra skorsten mm. Dette er ikke indeholdt i prisen.

Derudover vil der i særlige tilfælde være behov for at lave enkelte forandringer i boligens installation inden den kan modtage fjernvarme. Disse tiltag vil ikke være dækket af tilslutningsprisen.

Fjernvarmeunits placeres bedst på inderside af ydervæggen. Men placering længere inde i huset er også muligt. Føring udføres i rør eller slanger, de første 4 meter er med i prisen, yderligere meter føring koster ekstra.

Dette aftales ved startbesøg hos dig når vi nærmer os dit område.

Kan jeg udtræde fra fjernvarmen?

Ja, man kan godt udtræde fra varmeværket, det følger selskabets vedtægter. Nedenstående er et udsnit, det er vedtægterne, som er gældende.

Man bliver andelshaver og derfor medejer af produktion og distributionsnet. Ved udtrædelse vil værket opkræve: Beløb til dækning af afbrydelse af stikledning og nedtagning af måler. Samtidig kan værket opkræve: Godtgørelse for udtrædelse. Normalen er at en anden ny forbruger ”overtager” kapaciteten, og at der derfor ikke opkræves en godtgørelse. Det er en vurdering fra sag til sag.

En godtgørelse for udtrædelse er andelshaverens andel af værkets anlægsudgifter minus afskrivninger siden opstarten. Et eksempel med et hus på 130 m2 kunne være at man efter 5 år ønsker at udtræde, så kan det koste 109.000 kr. inkl. moms. Er der gået 20 år fra etablering, er der sket større afskrivninger, og så kan beløbet være nede på 51.000 kr. inkl. moms. 

Reglen er en ”forsikring” af hinanden, sådan at tilbageblivende forbrugere ikke belastes af andre forbrugeres udtrædelse.

 

Hvornår skal jeg betale tilslutningsbidraget?

Der skal betales i den måned hvor værket levere fjernvarme vand til dit hus.

Skal der afgives bindende tilmelding inden de præcise anlægsinvesteringer, og deraf varmeprisen, kendes?

Ja. De endelige anlægsinvesteringer vil på tidspunktet for bindende underskrift ikke være 100% på plads. Skulle anlægsinvesteringen væsentligt overstige budgettet, vil vi indkalde til et ekstraordinært møde, således at alle er trygge ved vores fælles projekt. Efter mødet vil der være en kort periode, hvor man kan vælge at udtræde før investeringerne foretages.

Den præcise varmepris ved vi mere om når alle udbudspriserne er hjemtaget. Men den vil aldrig blive et meget fast beløb. Fjernvarmeværker skal være kostægte, og derfor vil varmepris nogle år stige eller falde, således at der hverken opstår store overskud eller underskud.

Kan det gå ligesom Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk?
Vi skal lære af fortiden og glæde os til fremtiden, derfor er Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk historien stadig relevant.
Fakta om værket 
Bygget i 1996, havde 191 forbrugere og blev lukket i foråret 2019.
Der er 3 store forskelle til nuværende plan for Assentoft og Drastrup, hvor vi har lært en masse siden😊
  1. Antallet af forbrugere skal være højt. På sigt forventer vi 1100 forbruger til værket i Assentoft og Drastrup. Så man er mange flere til at dele udgifterne. Værket opstartes ikke før der er nået 859 tilmeldinger, det minimere tab i ledningerne fra hus til hus.
  2. Initiativtager til værket er en lokal bestyrelse, modsat i 90’erne hvor naturgasselskaberne drev projekterne i hele landet. Dengang gav det en sammenblanding af interesser, for ville man sælge meget gas eller sikre billig varme til forbrugerne?
  3. Økonomien i kraftvarmeværkerne var bundet op på køb af naturgas, og salg af både el og fjernvarme. Priserne på gas og el ændrede sig hurtigt, således at økonomien blev udhulet. Værket i Assentoft er i stedet baseret på køb af el i en 10-årig fast pris aftale, og salg kun af fjernvarme. Så usikkerheden i økonomien er sænket betragteligt. Køb af grøn el, og brugen af industrielle fælles varmepumper til at producere varme har været under udrulning siden 2014, og er en kendt metode i hele Danmark.
Kilder
Energistyrelsen og statsrevisor rapport ang. decentrale kraftvarmeværker.

Spørgsmål angående værket og teknik

Hvor skal varmeværket ligge?

Varmeværket vil blive placeret på Virkevangen 27 i Assentoft. 

Er Verdo en del af fjernvarmeprojektet?

Verdo er pt. ikke en del af projektet. Vi er i en dialog/samarbejde med Verdo om at afklare, hvorvidt der skal anlægges en  transmissionsledning som forbinder værkerne. 

Er DAKA en del af fjernvarmeprojektet?

Ja! Der vil blive leveret overskudsvarme fra DAKA til varmeværket i Assentoft. En af fjernvarmens store fordele er, at man kan opsamle spildvarme og benytte det til opvarmning af byen. Det forventes at 75% af varmen som produceres kommer fra DAKA.

Hvad bliver fremløbstemperaturen hos mig?

60 grader - som udgangspunkt vil alle kunder som tilslutter sig varmeværket blive sikret den samme fremløbstemperatur, uanset om du er med ved siden af varmeværket eller i den yderste ende.

Hvem skal drifte værket?

Der er indgået aftale med TLV-Forsyning om driften af værket de første 10 år. TLV-Forsyning driver i dag 10 andre varmeværker på Djursland og har været med fra starten i tilblivelsen af dette projekt. Du kan læse mere om TLV-forsyning her.

Hvordan bliver selskabsformen?

Selskabsformen bliver et A.m.b.a. – Andelsselskab Med Begrænset Ansvar. Det vil driftes efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. Hvilket i praksis betyder, at du kun betaler for din del af værkets drift, udvikling og afskrivning, der er ingen, som må tjene penge.
Bestyrelsen vil være forbrugervalgte. Som andelshaver har du mulighed for at deltage i generalforsamlingen og blive stemt ind i bestyrelsen

Svarene på siden er kun vejledende og ment som en nem guide. Det er til en hver tid de aktuelle vedtægter, generelle bestemmelser og installationsbestemmelser som er gældende.