Bindende tilmelding til fjernvarme som erhverv eller forening

Projektets finansiering er betinget af at vi har en høj tilslutningsprocent iblandt både erhverv, andelsboligforeninger, grundejerforeninger og boliger i området. Derfor, giv besked til os hurtigst muligt om din virksomhed er med eller ej, så sikrer vi at der kommer fjernvarme i løbet af de næste par år, og at du får varme i virksomheden med stabile priser år efter år.

Fjernvarme som erhverv - det er grønt, billigt og nemt. 

Gældende fra 26/6 2023 har vi justeret arealbidraget for erhverv i Assentoft og Drastrup. Således er virksomheder med over 500 m2 areal nu blevet noget billigere af få fjernvarme leveret til. Se de nye takster her. Bemærk, tilmelder du dig efter 1/9 2023 stiger prisen med 8.000 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsprocedure startes af matrikel ejer i nedenstående formular. Husk at oplyse at det er erhverv og oplyse dit CVR. nr.

 

Etapeplan

Nedenfor er den aktuelle tidsplan og kort for området. Planen er opdelt i 8 etaper. De fleste virksomheder bliver tilkoblet i etape 1, og kan derfor forvente tilkobling allerede i foråret 2024. Der kan ske ændringer. Kontakt os ved spørgsmål.

 

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

 

Etaperne forventes tilsluttet efter følgende tidsplan:

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

Så meget CO2 spares der – og virksomheder vil kunne dokumentere besparelsen overfor sine kunder

En virksomhed på 1000 m2 med naturgas forbrug på 7500 m3 pr. år, vil udlede 17.500 kg CO2e (samlet emission fra drivhusgasser). Det kommende fjernvarmeværk i byen producerer varmen ud fra overskudsvarme fra DAKA og en 10 års aftale om grøn strøm fra NRGi Renewables. De 2 aftaler betyder at udledningen kommer helt ned på 23 kg CO2e for samme virksomhed. Som fjernvarmeværk udfører vi årligt en deklaration, som dokumenterer hvilket brændsel m.m. der bruges for at producere energien. TLV-Forsyning driver i dag en række andre værker, deres fjernvarmedeklaration for 2022 kan hentes her. Vi er som virksomheder nødt til at tage et ansvar for unødig CO2e udledning, og det sikrer planen for Assentoft Forsyning, hvor vi regner med at 75% af energien bliver produceret udfra overskudsvarmen fra DAKA.

 

Denne mulighed for at spare en masse CO2 bør vi ikke lade glide fra os!

Muligheder for energirådgivning

Firmaet Scanenergi har tilbudt at komme ud til jer, som vores kommende erhvervskunder, for at rådgive omkring eventuelle tilskud og energioptimering. De kan kontaktes via Allan Kirby Nielsen, mobil 3016 3616 eller mail aln@scanenergi.com. Firmaet er ejet af 13 forsyningsselskaber primært placeret i Vestjylland, og levere derfor en uvildig rådgivning på et kompliceret område. 

Ring til Allan og få en uforpligtende snak om jeres muligheder! 

Forløb af din tilmelding

De bindende tilmeldinger er opbygget i trin:

  • Trin 1 kan du gennemføre med guiden til venstre. Start med at taste din adresse.
  • Trin 2 er et brev vi efterfølgende sender til din e-Boks. Heri modtager du vores "Aftale om fjernvarme" og en dato for hvornår vi forventer at kunne tilslutte på din adresse. Aftalen underskrives digitalt.

Herefter kommer lidt ventetid, vi skal have bygget værket og lagt fjernvarmerør ud i hele byen. Klik her for at læse om vores 11 trin til fjernvarme.

 

Varmepris beregninger

Vi udfører løbende beregninger for alle erhverv i området, hvor vi oplyser pris for tilslutning, anslået udgift til installation, samt sammenligner forventet pris for fjernvarme med forventet pris for gas specifikt for din virksomhed. Har du ikke modtaget en beregning, bedes du kontakte os, så sender vi en til din virksomhed og/eller kommer på besøg. Ved besøg tager vi også en vurdering af udstyr og eventuelle egne investeringer.

 

Passiv forbruger, forklaring

Virksomheder som ønsker at støtte fjernvarme i området, men har nyere varmekilder, kan benytte vores tilbud om at være tilmeldt som passiv forbruger. Det koster et tilslutningsbidrag på 12.000 kr. ekskl. moms, og betyder at vi kun ligger stikledning ind. Så har du mulighed for at koble på senere, og måske komme hurtigt væk fra din nuværende varmekilde. Efter 5 år skal resten af tilslutningsbidraget betales - og de fleste vil til den tid få installeret veksler m.m. så vi kan levere varme i din virksomheds kontor, haller, værksted m.m. Se yderligere detaljer i takstbladet.

 

Kontakt os

  • Kristian Haugland (Formand), kan kontaktes på mail: kristian@haugland-collection.dk og mobil: 25256010
  • Joachim Glerup Andersen (Projektleder ved TLV Forsyning) kan kontaktes på mail: jga@tlv.dk
  • Marie Louise Opstrup Lloyd-Pye (Kontorassistent ved TLV Forsyning) kan kontaktes på mail: mlo@tlv.dk

Vi kan også kontaktes på TLV Forsynings hovedtelefon 8633 4399

Tag fat i os, vi er jævnligt rundt i byen og svarer gerne på spørgsmål

 

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

Guide til underskrift med e-Boks

Vi har oplevet at det kan drille med at få sig registreret med underskrift inde i e-Boks, og bagefter tjekke om man er registreret rigtigt. Vigtigt: Sidste trin for erhverv er at trykke på knappen "Status/færdiggør", se sidste side. Vi har lavet en vejledning, man kan bruge. Klik her for at hente den.

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

Udvikling i gaspriserne

Som en service har vi indhentet forskellige priser for gas ved levering til virksomheder. Udfordringen er at beslutningen om fjernvarme eller ej, rækker mange år frem i tiden, men at jo længere fremme man gætter på gaspris, jo større bliver usikkerheden. Derfor har vi indsamlet 2 gaspriser: Dagspris og pris som der handles til på aktuelle future kontrakter i Europa.

Dagsprisen 28/6 er: 8,27 kr./m3 gas og futureprisen næste 9 år er: 7,88 kr./Nm3 gas. Priserne er inkl. tillæg for biogas, distribution og afgifter. Priserne er ekskl. moms. Se meget mere om udvikling i gas, klik her.

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)